Copyright

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van Miwian Weblog of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten en/of de privacy opleveren. Het is altijd het beste om even te overleggen als u van plan bent gegevens of bestanden van deze weblog te gebruiken.

Op dit weblog is de Creative Commons Licentie van toepassing.


De volledige tekst van die licentie vind u hier.

Deze licentie houdt voor u in dat de tekst, de foto's of andere delen van dit weblog alleen maar kunnen worden overgenomen met naamsvermelding en met inachtneming van het bovenstaande. Ik geef uitsluitend toestemming in gevallen van niet-commercieel gebruik en in gevallen dat het materiaal niet bewerkt wordt. Ik vind het prettig om op de hoogte gesteld te worden van het gebruik van mijn materiaal.


Wilt u contact opnemen, mail dan naar Mieke