Disclaimer

Ik doe mijn best om onze weblog actueel en up to date te houden. De logjes zijn echter een momentopname en moeten ook als zodanig gelezen worden. Ondanks de zorg en aandacht die ik er aan besteed is het mogelijk dat de inhoud ervan onvolledig en/of onjuist is. Ik geef geen garanties of waarborgen ten aanzien van de deugdelijkheid of geschiktheid van onze weblog voor welk gebruik dan ook en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van inhoud en informatie op deze weblog. Ook ben ik niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Ik ben niet verantwoordelijk voor aan onze weblog gekoppelde bestanden van derden. Het feit dat ik een link heb opgenomen is geen impliciete of expliciete bekrachtiging van of instemming met die bestanden. Ik erken geen aansprakelijkheid voor kosten en gevolgen van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen of veroordelingen die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van deze weblog,

Ik behoud mij het recht voor om u zonder opgaaf van redenen de toegang tot onze weblog te ontzeggen en/of u te verbieden van bepaalde voorzieningen op de weblog gebruik te maken. Ik hou van het gebruik van de weblog statistieken bij en kunnen specifieke IP-nummers desgewenst blokkeren.

Het kan zijn dat u zichzelf en/of anderen meent te herkennen uit de logjes. Het kan zijn dat u gelijk heeft. De beste manier om daar achter te komen is even contact op te nemen zodat ik uw idee kan bevestigen of ontkennen. Omdat ik mij bij het schrijven wel eens wat dichterlijke vrijheid permitteer is het niet verstandig alle uitspraken letterlijk te nemen. Ik ben er niet op uit om mensen of instanties te beledigen of te schofferen. Toch kan een 'slip of the keyboard' altijd voorkomen of kan de formulering best wel eens wat ongelukkig zijn. Bij voorbaat mijn excuses. Neem bij twijfel of plotseling opkomende irritatie even contact op of reageer bij het desbetreffende logje.

Tot slot wil ik nog aangeven dat er meer over mij te weten valt dan uit deze weblog blijkt. Hoewel ik soms wel eens over mezelf mijn denkbeelden schrijven, vertel ik veel meer niet dan wel. Hou daar rekening mee.